Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu Caracter Personal

Aceasta este pagina unde descriem Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Citiți suplimentar și Politica de Utilizare Cookies.

Preambul

Prezenta Politică de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal a fost creată având în vedere intrarea în vigoare începând cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

Această politică prezintă principiile și măsurile luate pentru asigurarea conformitățîi prelucrării datelor conform Regulamentului UE 2016/679. Ne propunem să avem cu clienții, partenerii și vizitatorii site-ului nostru o relație bazată pe bună-credința, etică, încredere și transparență.

Navigarea pe site-ul www.cores.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea acestei Politici și a Termenilor și  condițiilor de utilizare a site-ului.

Principii

Prezenta Politică de Confidențialitate și Protejare a Datelor cu Caracter Personal este construită respectând următoarele principii:

 • Datele colectate sunt relevante pentru scopul activității care au generat colectarea lor iar aceste scopuri sunt determinate, explicite și legitime (îndeplinirea obligațiilor contractuale și comerciale ale societății față de clienții săi).
 • Toate datele sunt colectate sunt securizate prin luarea de măsuri tehnice corespunzătoare. În plus, site-ul este securizat prin protocolul HTTPS.
 • Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent fată de persoana vizată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
 • Toate datele colectate sunt păstrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
 

Drepturile persoanelor vizate

Potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor) persoană vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul de acces;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a se opune proceselor decizionale automate (cookies).
 

Ce sunt datele personale

Datele personale se definesc ca fiind acele informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”), referitoare la Nume, Adresa, Cod Numeric Personal, IP, Număr de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce înseamnă Prelucrare

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Ce înseamnă Operator

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Ce înseamnă Destinatar

Destinatar înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

Ce înseamnă Parte Terță

Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoană vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal

Ce înseamnă Consimțământ

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Cine suntem

Site-ul www.cores.ro este deținut de către  SRL având datele de identificare Reg. Com. J40 și CUI RO  și datele de contact Tel.:   și contact@cores.ro

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Colectăm pe bază de consimțământ doar acele date cu caracter personal necesare pentru a putea realiza cu succes cerințele utilizatorilor noștri. În funcție de interacțiunile pe care utilizatorii le au cu site-ul nostru și de la caz la caz în relație cu necesitatea implicată, datele cu caracter personal pe care le colectăm pot fi următoarele:

Date de identificare și contact

 • Nume și prenume – pentru înscrierea la cursurile noastre sau pentru încheierea unui contract de prestări servicii.
 • Adresa de email – pentru comunicare electronică, pentru transmiterea și primirea de documente necesare desfășurării colaborării.
 • Număr de telefon – pentru comunicare flexibilă și promptă
 • Alte date de identificare din cartea de identitate (adresa, detalii de plată) necesare întocmirii facturilor fiscale).
 

Diverse

 • Mesaje – Este un câmp în care utilizatorii pot expune o problema sau pot pune o întrebare (pe pagina de Contact, la solicitarea unui serviciu ori produs
 

Date tehnice online

 • Site-urile moderne colectează automat o serie de informații de tip cookie-uri și informații din traficul de server. Atunci când un utilizator vizitează un site web, sunt comunicate automat o serie de informații tehnice precum adresa IP, ora vizitei, website-ul sursă dacă a fost accesat un link cu trimitere pe site-ul nostru. www.cores.ro, ca și alte website-uri, înregistrează automat aceste informații ca parte a rutinelor sale de software, pentru rațiuni de securitate (protecție la atacuri software) și pentru a urmări traficul înregistrat pe website și paginile cele mai accesate de către utilizatorii săi, pentru a putea personaliza conținutul afișat.
 • De reținut: cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal si nu identifică personal utilizatorii de internet.
 

Cookies și blocarea lor

 • Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul, și este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).
 • Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. De exemplu, cookie-urile ajută la personalizarea anumitor setări precum limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse în coșul de cumpărături.
 • Majoritatea browser-elor sunt setate să accepte cookie-uri. Indiferent de browser-ul utilizat, utilizatorul poate seta browser-ul astfel încât să fie informat despre cookie-urile primite ori să refuze cu totul acceptarea oricărui cookie. Din motive strict tehnice, dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.
 • Dacă vă doriți să blocați primirea de cookies, accesați meniul Setări sau Opțiuni ori Preferințe din browser-ul pe care îl folosiți, refuzând astfel utilizarea cookie-urilor.
 

Hyperlinkuri

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: https://www.dataprotection.ro/

LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor.

Contact CORES